Aztec International S.A

Aztec logo białe - bez tła

oGólne warunki sprzedaży

Strona opisuje ogólne warunki dotyczące współpracy handlowej z Aztec International S.A. Odnosi się do praw i obowiązków, których obie strony muszą przestrzegać w umowie zakupu-sprzedaży. Korzystając z naszych usług Klient wyraża zgodę na niniejsze warunki.